Telefon: +32 410 64 19    E-mail: pm05@poczta.onet.pl

Sakrament kapłaństwa należy, obok sakramentu małżeństwa, do grupy sakramentów w służbie komunii. Jest zatem nastawiony na zbawienie innych ludzi; opiera się na służbie innym, dzięki czemu przyczynia się również do zbawienia osobistego.

Sakrament kapłaństwa nazywany jest także sakramentem święceń (łac. ordinatio) bądź sakramentem posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. Przy czym pojęciem kapłan określa się wyłącznie biskupów i prezbiterów, a nie diakonów. Zadaniem diakona jest z kolei służba i pomoc kapłanów. Święcenia biskupie są natomiast pełnią sakramentu święceń.

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu
Adres Seminarium: ul. Drzymały 1
45-342 Opole
skr. poczt. 246
tel. (0 77) 442 40 01

Więcej informacji: www.wsd.opole.pl

wvm7x_