Telefon: +32 410 64 19    E-mail: pm05@poczta.onet.pl

Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty przed każdą Mszą Świętą.

Kościół wskazuje 5 podstawowych warunków, których spełnienie gwarantuje skuteczność sakramentu pokuty i pojednania. Następujące po sobie wezwania, prowadzą penitenta drogą pojednania z Bogiem i Kościołem od uświadomienia sobie własnej grzeszności aż do naprawienia i zadośćuczynienia za popełnione winy.

Oto one:
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy
3. Postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.

wvm7x_