Telefon: +32 410 64 19    E-mail: pm05@poczta.onet.pl

Termin ślubu
Do uzgodnienia w kancelarii parafialnej na minimum 3 miesiące przed planowaną datą.
Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Wymagane dokumenty
• dokumenty tożsamości
• świadectwo chrztu św. (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia)
• świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej
• dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne są 3 miesiące od daty wystawienia)

• zaświadczenie o naukach przedmałżeńskich
• zaświadczenie z poradni życia rodzinnego


Przygotowanie do sakramentu małżeństwa
Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych.

wvm7x_