Telefon: +32 410 64 19    E-mail: pm05@poczta.onet.pl

Nazwa miejscowości Rudnik nawiązuje do istniejących tu w średniowieczu kopalń rudy darniowej i od ziemi którą ludzie nazywali rudawką. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1302 r. jako uposażenie księcia Przemysława oraz z rejestru świętopietrza (1447 r.) w ramach archiprezbiteratu raciborskiego. Patronat sprawowali bożogrobcy z prepozytury św. Piotra i Pawła w Raciborzu. Rudnik wpierw był częścią par. św. Mikołaja na Starej Wsi, a potem filią Makowa. Na stałe duszpasterz zamieszkał tu w 1820 r. W swoich dziejach Rudnik był min. świadkiem przejścia wojsk króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń z odsieczą przeciw Turkom.

Kościół

Pierwszy drewniany kościół był wzniesiony z woli księcia Przemysława w latach 1293-1300, a konsekrowany w 1303 r. przez bp Mikołaja. Budowę murowanej świątyni, w stylu neogotyckim, prowadzono w latach 1892 – 1893 r. Swoją konsekrację miał 4 czerwca 1916, a dokonał jej bp Karol Augustin z Wrocławia. W czasie wojny zniszczony i sprofanowany przez armię radziecką był po wojnie wielokrotnie remontowany. Ostatni poważniejszy remont, z całkowitą wymianą dachu kościoła miał miejsce w 1984. W uposażeniu kościoła oprócz obrazów z XVII i XVIII wieku, monstrancji, kielichów i relikwiarzy jest zespół ołtarzy oraz witraż bożonarodzeniowy z pracowni w Bawarii (XVIII/ XIX w).

Szkoły

PSP w Rudniku, PP w Rudniku

Pochodzą

kapłani: ks. Józef Rudek, ks. Gerard Strzeduła, ks. Józef Mikołajec, ks. Gerard Rybka CRL siostry zakonne: s. Mariola Kałuża SMI, s. Sylwia Ciężkowska FMA, s. Małgorzata Urbińska FMA
Kaplani po 1945: proboszczowie: ks. Jan Brzezinka, ks. Brunon Panus; oraz Kanonicy Regularni Laterańscy (CRL): ks. Emil Klenart, ks. Marian Kryger, ks. Stefan Zagrodzki, ks. Marian Dudzik, ks. Jan Lange, ks. Feliks Mleczko, ks. Zdzisław Siuta; proboszczowie diecezjalni: ks. Piotr Spallek;
wikariusze: Kanonicy Regularni Laterańscy: ks. Zenon Skóra, ks. Marian Kryger, ks. Gustaw Szczygielniak, ks. Marian Wojtkowski, ks. Stanisław Więzik, ks. Stefan Porossa, ks. Wiesław Kosowski, ks. Józef Stencel, ks. Adam Kalabiński, ks. Stanisław Chojnacki, ks. Zdzisław Palus, ks. Tadeusz Wilczyński, ks. Tomasz Franieczek, ks. Piotr Walczak.

Historia

Miejscowość i parafia poświadczone w 1302 r., uposażenie w Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis z ok. 1305 r. oraz w rejestrze świętopietrza z 1447 r. w ramach archiprezbiteratu raciborskiego. Patronat sprawowali bożogrobcy z prepozytury św. Piotra i Pawła w Raciborzu (należeli do Nysy). W 1679 r. Rudnik był filią Makowa. Na stale duszpasterz zamieszkał w 1820 r. Obecny kościół, po rozebraniu poprzedniego drewnianego, wybudowany w latach 1892-93 jako neogotycki. Posiada część zabytkowego wyposażenia (obrazy XVII - XVIII w., monstrancje, kielich barokowy, puszki). W parafii, w Strzybniku, urodził się w 1892 r. Józef Feliks Gawlina, biskup polowy, zm. w Rzymie 21 IX 1964 r.

wvm7x_