Telefon: +32 410 64 19    E-mail: pm05@poczta.onet.pl

ks. Piotr Malawski – proboszcz

Kapłani pracujący w parafii po 1945r.
Proboszczowie

Ks. Jan Brzezinka
Ks. Bruno Panus

Proboszczowie Kanonicy Regularni Laterańscy (CRL)

Ks. Emil Klenart
Ks. Marian Kryger
Ks. Stefan Zagrodzki
Ks. Marian Dudzik
Ks. Jan Lange
Ks. Feliks Mleczko
Ks. Zdzisław Siuta

Proboszczowie diecezjalni

Ks. Piotr Spallek (2006 – 2019)
Ks. Piotr Malawski (2019 – nadal)

Wikariusze – Kanonicy Regularni Laterańscy (CRL)

Ks. Zenon Skóra
Ks. Marian Kryger
Ks. Gustaw Szczygielniak
Ks. Marian Wojtkowski
Ks. Stanisław Więzik
Ks. Stefan Porossa
Ks. Wiesław Kosowski
Ks. Józef Stencel
Ks. Adam Kalabiński
Ks. Stanisław Chojnacki
Ks. Zdzisław Palus
Ks. Tadeusz Wilczyński
Ks. Tomasz Franieczek
Ks. Piotr Walczak

wvm7x_